Më e mira e planeve tarifore për biznesin tënd!


  • Më shumë benefite.
  • Pa surpriza - kosto mujore fikse në fund të muajit.
  • Komunikim i pa ndërprerë, njësitë përtërihen çdo muaj.
  • Me planet One Up business përfitoni deri në 12,000 lekë Ulje për çdo smartphone.

Na kontaktoni


Për t’u kontaktuar nga një këshilltar e dedikuar biznesi, ju lutemi të plotësoni informacionin e mëposhtëm.

Asset 1

Ju lutem, plotësoni saktë formularin ose të dhënat e kërkuara për të vazhduar më tej.

Të dhënat u plotësuan me sukses. Këshilltari i dedikuar i biznesit do ju kontaktojë në numrin tuaj brenda 24 orëve.

Paketat UP BUSINESS

Paketat UP BUSINESS


Up Business Start GB+


Internet

10 GB


Minuta Kombëtare

600


SMS Kombëtare

200


SMS Ndërkombëtare

100


SMS One

Pa limit


Up Business Start Min+


Internet

6 GB


Minuta Kombëtare

1800


SMS Kombëtare

200


SMS Ndërkombëtare

100


SMS One

Pa limit


Up Business Advance GB+


Internet

16 GB


Minuta Kombëtare

1200


Minuta Ndërkombëtare

25


SMS Kombëtare

200


SMS Ndërkombëtare

100


SMS One

Pa limit


Up Business Advance Min+


Internet

10 GB


Minuta Kombëtare

2400


Minuta Ndërkombëtare

25


SMS Kombëtare

200


SMS Ndërkombëtare

200


SMS One

Pa limit


Up Business Pro GB+


Internet

28 GB


Minuta Kombëtare

2400


Minuta Ndërkombëtare

50


SMS Kombëtare

300


SMS Ndërkombëtare

200


SMS One

Pa Limit


Roaming Bonus


Up Business Pro Min+


Internet

18 GB


Minuta Kombëtare

Pa Limit*


Minuta Ndërkombëtare

50


SMS Kombëtare

400


SMS Ndërkombëtare

300


SMS One

Pa Limit


Roaming Bonus


Roaming BONUS


50 Minuta dalëse One


10 Minuta dalëse kombëtare

50 SMS


50 Minuta hyrëse

100 MB internet


* Për minutat pa limit do të zbatohet politika e përdorimit të drejtë.

Up Business X GB+


Internet

20 GB


Minuta Kombëtare

1800


Minuta Ndërkombëtare

50


SMS Kombëtare

300


SMS Ndërkombëtare

200


SMS One

Pa Limit


Roaming Bonus


Up Business X Min+


Internet

14 GB


Minuta Kombëtare

3000


Minuta Ndërkombëtare

50


SMS Kombëtare

300


SMS Ndërkombëtare

300


SMS One

Pa Limit


Roaming Bonus


Roaming BONUS


20 Minuta dalëse One


5 Minuta dalëse kombëtare

10 SMS


10 Minuta hyrëse

50 MB internet


Shënime: